Templomunk története

  Kispest egykor önálló település volt, területe valamikor Szent Lőrinc pusztához tartozott. A gödöllői Grassalkovich uradalom részeként. Területén pásztorok éltek, így a búcsút Szent Vendel napján tartották. A Mai templom tornyának helyén egy földes padozatú kápolnába jártak imádkozni a lakosok. A használt oltárt és néhány padot a Mátyás templomtól kapták ajándékba.
Nagy volt az öröm, amikor Peitler Antal váci püspök 1883 augusztus 1-én Ribényi Antalt nevezte ki állandó papnak Kispestre. Először a plébánia épülete készült el 1884-ben. Templomunkat Ribényi Antal (1883-1910) Kispest első lelkésze építette fogadalmi templomként, Szent Rudolf tiszteletére, neogót stílusban. Építéséhez Rudolf trónörökös 1889. január 30.-án bekövetkezett halála adta az ötletet.
Az anyagi javak előteremtésére országos gyűjtést szervezett, Wekerle Sándor miniszter pártfogásával. Téglajegyet is kiadtak 1 Ft értékben. A világ katolikus misszióiból Ribényi Antal ötlete nyomán mintegy ötezer tárgyat és 300 képet kaptak kiállítás rendezésére. 1896-ban a Millennium évében a Nemzeti Múzeum Ferenc József császár támogatásával a kiállítás anyagát megvásárol-
ta. Többek között Jókai Mór írásával kiadták a Rudolf emlékalbumot, melynek bevétele szintén az építést lendítette előre. Horváth József ceglédi esperes végezte a templom felszentelését 1904. október 23-án. Ribényi Antalt halála után a templom kápolnájában helyezték végső nyugalomra. Templomunk története a Centenárium alkalmából kiadott évkönyvben olvasható.
1955. november 13.-án pápai engedéllyel templomunknak Nagyboldogasszony lett a védőszentje. Búcsúja: augusztus 15.-én van. Eredetileg tiroli faoltárok voltak a templomban. A főoltárt 1952-ben cserélték ki márványoltárra Árkai építész tervei alapján. A főoltár fölött a Szűzanya Szappanos Béla pap szobrászművész alkotása. A jobboldali mellékoltáron a magyar szentek: Szent Erzsébet, Szent István és Szent Margit láthatók. A baldalon pedig a Szentcsalád oltára van. A kórus alatt a Szent Rita szobor Jálics Ernő munkája.
Az orgona 1927-ben készült két manuálos Rieger orgona. 1995-2000 között lett felújítva. Varga László orgonaépítő mester készítette Hock Bertalan tervei alapján. Francia romantikus orgona lett. A szenteltvíztartó 1887-ben készült. Ez volt az első kis kápolna keresztelőkútja. 1978 karácsonyán készült el az új liturgikus tér és a szembemiséző oltár, az ambókkal, meg a keresztelőkút, Bozó Gyula tervei alapján. 1981-84 között pedig újra kifestették a templomot.
A főbejárat fölötti két dombormű Benedek György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása Jézus Krisztus Megtestesülésének 2000 éves, keresztény államiságunk 1000 éves jubileumának emlékére készült. Témája: Szent István hazánkat a Boldogasszony oltalmába ajánlja. Alatta az ajtó fölött pedig Mária látható a két életfával. A Szentkorona egyik hiányzó tűzzománc képének ábrázolása. A görög betűk: Mária méltóságának a rövidítései: Mária Istenanya. A világ királynéja és Mária a kegyelemmel teljes. A templom két oldalbejárata fölött az Angyali Üdvözlet és a Fájdalmas Anya jelenete látható. A templom külső felújítása 2002.-ben készült el és 2002 karácsonyára díszkivilágítást kapott, amelyet a Lysis Fényrendszer RT. kivitelezett.
2007-ben elkészítettük templomunk akadálymentesítését.


Az utolsó frissítés ideje: 2021. March 01