A képviselő testület

 

 

 

Egyházközségünk képviselőtestülete

Az Egyházközségi Képviselő-testület a plébános tanácsadó testülete. Feladata, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa. Megbízatásuk öt esztendőre szól. Hitüket gyakorló katolikusok, akik tevékenyen részt vesznek egyházközségük életében, és készek feladataik ellátására. Hivatalból tagjai a képviselőtestületnek a plébános, a káplán és a kántor.
A jelenlegi képviselőtestület
mandátuma 2019. február 4-től
2024. február 3-ig szól.

A hívek választották őket. Nevük fényképükkel együtt két héten keresztül ki volt téve a hirdetőtáblára, és akik a legtöbb szavazatot kapták, azokat a plébános felterjesztette a főpásztornak jóváhagyásra.

Balogh János
Csathóné Prepelicza Gabriella
Gyetván Gábor plébános
Kovács János
Muszely Péter
Perei Gábor
Dr. Soós Lajos világi elnök
Szírt Attila
Szőts Bence jegyző
Tóth Imre káplán
Vadas Tamás kántor
Az utolsó frissítés ideje: 2024. February 28