Röviden a cursilloról

A cursillo (spanyol eredetű szó) magyarul a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is mérlegelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz a ma kérdéseire. Hazánkban nemzedékeknek nem volt módja megismerni azt a talajt, amin az európai civilizáció kivirágzott. Ezt a hiányt igyekszik bepótolni a cursillo, ami egy rövid, intenzív, bentlakásos rendezvény. Három és fél nap alatt (csütörtök 17:30-tól vasárnap 17 óráig tart; teljes ellátással, díjmentesen) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak.
A cursillót az Isteni Ige Társasága (Verbiták) Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házában tartjuk Budatétényben (1223 Budapest, Bajcsy Zs. u. 3-5).
A cursillo nem csak a vallásos embereknek való. A cursillót a katolikus egyház szervezi, de nagyrészt világiak tartják. Mondandója a tapasztalatok szerint a résztvevők nemétől, családi helyzetétől, felekezetétől, korától, képzettségétől és társadalmi helyzetétől, sőt vallásossága mértékétől függetlenül is érvényes, és nem ritkán lelkesedést kelt. Mára tízezer ember végezte el a cursillót hazánkban.
A cursillo inkább lelki élmény, megrendülés a résztvevőknek, mint tudás megszerzése, bár az is. Az ember ráeszmél létének óriási értékére: hogy tudniillik Istennek gyermeke. Szeme előtt új világ nyílik meg. Ez a találkozás nem más, mint egy személyes vallásos élmény. Mivel élmény, a cursillót nem lehet könyvekből megtanulni, vagy megmagyarázni. Hogy mi a cursillo, azt csak az érti, aki átélte.
A cursillo a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, és tettekre sarkall, hogy magunkat és környezetünket is jobbá tegyük. A cursillo új barátságokkal és új közösségekkel is megajándékozhatja az embert.
A cursillo azokat hívja, akik hatással vannak környezetükre. A cursillo célja, hogy az erkölcs megerősítésével javuljanak a közállapotok, és Magyarország újra keresztény legyen.
A cursillókat adományokból fedezzük, ezért a részvétel térítésmentes. Adományozni a cursillo alatt (névtelenül) és később is lesz lehetőség.

Részletesebb ismeretekkel szolgál:

Kerekes Orsolya, 30/222-1737, kerekes.orsolya@drkerekes.t-online.hu
Berecz Balázs, 20/230-64-79, berecz.bm@gmail.com


A Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia cursillos csoport tagjai találkoznak minden hónap 3. hetének keddi napján 19 órakor, a / Kisfaludy u 42 / közösségi teremben.
A Cursillo foglalkozások 2015 és 2016 évi időpontjait itt tekintheted meg!

Várunk minden kedves testvérünket, akik elvégezték már a cursillot.

Érdeklődni lehet: Pölöskei Juditnál: (Mob.:06-30-216-9286)


A Cursillo-ra való jelentkezési lap letölthető: ide kattintvaAz utolsó frissítés ideje: 2021. March 01