Cserkészet

Ide kattintva a Kazinczy hiradó számait nézheted meg! Csapatunk 1921-ben alakult Torony István (1903-1941) vezetésével. A Torony emlékalbumban annak is a nyoma található, hogy részt vett az angliai cserkész Jamborre-n. Az egyik minisztériumban dolgozott, halála után a kispesti öregtemetőben temették el, a bejárattól jobbra, a kriptasoron. A plébánián lévő Historia Domusban található az 1928-as hivatalos csapatbejegyzés is. Krasznyánszky Lajosné vezette az egyik csapatnaplót, amely Galántai József fiának a tulajdonában található. A csapat először a Bercsényi és az Esze Tamás utcák sarkán a volt csendőrlaktanyában működött, majd végleges otthonra a Kisfaludy utcában lelt. Mindez egészen 1948-ig tartott, amikor államosították és ezzel betiltották. Torony István halála után Várhelyi Oszkár lett a csapatparancsnok, egészen a már említett feloszlatásig. A volt csapatnapló egy lendületes és aktívan működő csapat életébe enged bepillantást.
Az öregcserkészek titokban rendszeresen találkoztak a diktatúra alatt is, és így ápolták a cserkész-szellemiséget a történelem viszontagságosabb időszakában.
Várhelyi Oszkártól Ugróczky Gábor, jelenlegi csapatparancsnok kapott megbízást a csapat újjászervezésére. 1989. tavaszán pedig az egyháztanács is felkérte a feladatra, Hegedűs László plébános bíztatásával és pártfogásával. Martincsevics György csapatparancsnok-helyettessel még a nyáron, egy tiszai kajaktúrán elkezdték elképzeléseik megbeszélését és a megismerkedést. A túra Tuzsértól Szolnokig tartott és 5 nap alatt 260 km-t tettek meg.
A csapat alapító tagjai: Balogh János, Balogh Zsolt, Bába Előd, Bába Szabolcs, Csébi Péter, Béres András, Dömsödi Miklós, Erhart Áron, Erhart Marcell, Kisberk Szabolcs, Martincsevics Péter, Molnár Ferenc, Sárvári Zoltán, Szigetvári Viktor, Martincsevics György és Ugróczky Gábor.
Az újjáalakult csapat első fogadalomtétele 1990. február 25-én volt. Az első tábort Cserhátszentivánban rendeztük meg 1990-ben július 8-tól 14-ig, amelyen húsz cserkész és három vezető vett részt. A második fogadalomtételt 1991. március 3-án tartottuk. Tavasszal kétnapos kerékpáros portyát szerveztünk Nőtincsre. A nyár folyamán öt cserkészünk vett részt őrsvezetőképző táborban, Dánszentmiklóson. Második táborunkat is Nőtincsen rendeztük meg. Egyik őrsünk ausztriai vendég-táborozáson volt. Augusztus 19-én jelen voltunk a Pápalátogatás nagy eseményén. Ettől az évtől kezdve járatni kezdtük a Magyar Cserkész című újságot. A csapat harmadik fogadalomújítását 1992. március 29-én tartottuk, amelyen öregcserkészeink is megújították fogadalmukat. Ettől a húsvéttól elkezdtük a Szent sír őrzését, és a Feltámadási körmeneten is felvonultunk. A lányok táborát 1992. június 24. és július 1. között rendeztük meg Ipolytölgyesen, ez évben a fiúk Gyenesdiáson táboroztak.
Nyolcadik fogadalomújításunkat 1993. április 18-án tartottuk. Ebben az évben rendeztünk először jótékonysági vásárt és farsangi mulatságot, majd parancsnok helyettesünk, Martincsevics György esküvőjén díszsorfalat álltunk, így kívánva neki sok boldogságot. Hagyományt teremtettünk azzal, hogy rendszeresen teljesítettük a tavaszi-őszi 24 km-es teljesítménytúrákat. Ebben az évben a fiúk a Csepel-sziget kenus megkerülésével vándortábort rendeztek, ugyanekkor a lányok a gödöllői emléktáborban vettek részt, amelyet a IV. Jamboree 60. évfordulójának tiszteletére szerveztek. Az ötödik fogadalomújítást 1994. április 17-én tartottuk, majd májusban kiállítást rendeztünk. Első közös csapattáborunk Bernecebaráti mellett, az Oszlopó-forrásnál volt. Szeptemberben fogadtuk a Fatimai Szűzanya vándorszobrát. Az év végén óévbúcsúztató éjszakai túrát rendeztünk. Hatodik fogadalomújításunk előtt a próbázást a Hármashatár-hegyen tartottuk meg áprilisban. A tábort 1995-ben a Bacsó-forrásnál állítottuk fel, Gyöngyöstarján mellett. Ez év őszén csapatvetélkedőt rendeztünk és segítettünk kitakarítani a plébánia pincéjét, és még lementünk evezni a Soroksári-Dunaágra. A hetedik fogadalomújításunk 1996-ban volt. Szokolya-Várhegyi réten táboroztunk augusztus 5-től 14-ig. Ebben az évben tánciskolát indítottunk cserkészeink részvételével.
Egyre több központi cserkészrendezvényen voltunk jelen és kirándultunk a Cserkészparkba. A nyolcadik fogadalomújítást követően mi is szerepeltünk a Keresztény Majálison, Mária-Remetén. Táborunkat a jásdi Vadalmás-réten rendeztük meg, erről tábornapló is készült.
Végigjártuk a Mindszenty zarándok utat és fogadtuk a Magyarok Nagyasszonya fatimai vándorszobrot. Ettől az évtől kezdve minden hónap második szombatján métázni jártunk Lőrincre, a parkerdőbe. Kilencedik fogadalomújításunkat 1998. április 26-án rendeztük meg, táborunkat pedig ismét Cserhátszentivánban tartottuk a Pereczke réten. Ez évben is megjelentünk a kerületi ünnepségeken, koszorúzásokon.
Az 1998-as év őszén kerékpároztunk Máriabesnyőre. Októberben Kazinczy- próbát tartottunk, a Sztrilich Pál cserkészparkban. Az egyik novemberi szombaton Activity társasjátékot játszottunk. Óév búcsúztató éjjeli túrán Hűvösvölgyből indulva a hegyeken át, a cserkészparkba érkeztünk.
1999. jan.31-én emlékkiállítást állítottunk össze csapatunk 10 éves újjászervezése alkalmából. Márciusban a Rákos menti csapatokkal közösen sportnapon vettünk részt. Tavasszal voltunk a 24 km-es emléktúrán és kerékpáros portyán Vácszentlászlón. Május végén Rákoscsabán próbatáboroztunk. A fiúkkal kerékpárral mentünk, hazafelé jól eláztunk. A Pünkösd hétfői Keresztény Majálison Mária-Remetén a nagyérdeművel, a bigézést tanítottuk. A nyári táborunk költsége 4500 Ft volt. A legelső nagy táborhelyünkre tértünk vissza. Egy cserkészt haza kellett küldenünk fegyelmi problémák miatt. A tábor vége a várható napfogyatkozás következtében gyengén sikerült, mert többen egy nappal korábban távoztak. Szeptember 3-án 3 napos evezős túrán erősítettük izmainkat Dunaharasztin. Még az ősszel gyalogos és kerékpáros túránk is volt. Novemberben együtt métáztunk és számháborúztunk az Anonymus csapattal, mely igen jól sikerült. Természetesen a szokásos programok - csapatgyűlések, egyházi rendezvényeken való részvételek - sem maradtak el. Elhatároztuk, hogy a jubileumi évben aktívabban jelenünk meg a körzeti és a szövetségi rendezvényeken.
2000.január 22-én a csapatparancsnok indítványára, egyházközségi farsangot szerveztünk. Április 9-én volt a fogadalomtétel és újítás, melyen 38-an voltunk jelen, öten hiányoztak. Áprilisban megrendezték a X. kerületi Cserkésznapokat Szigetszentmiklóson. Az akadályversenyen csapatunk nyerte el a vándorserleget. A Kazinczy Híradóban folyamatosan megjelentettük hazánk 1000 éves történelmének kronológiáját

A millenium jegyében vándortáborban voltunk Bajóttól Esztergomig augusztus 12-22-ig. Tát érintésénél egy szigeten táboroztunk és csónakkal közlekedtünk a partra. Esztergom szélénél egy volt orosz katonai telepen táboroztunk 5 napot. Mi a Hont altáborban éltük életünket. Felejthetetlen élmény volt számunkra az Anonymusokkal együtt a kétezer fős táborban lenni. Egy tábori napló is készült az eseményekről. A fiúk Gyuri bá vezetésével a Tiszán voltak evezős túrán. Ősszel pályázaton nyertünk 80 ezer Ft-ot, és ezt kiegészítve vettünk 2 db őrsi sátrat 170000 Ft értékben. Voltunk a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón, métáztunk, kirándultunk, segítettünk a Karitász csomagjainak széthordásában. December 2-án nagy sikerű milleniumi vetélkedőt rendeztünk. 2001. április 22-én tartottuk a fogadalom tételt és újítást. Május 4-5-6-án X.kerületi cserkésznapokon vettünk részt. Megtekintettük a Parlamentben a szent Koronát és este a Sacra korona c. filmet, a rendező, Koltay Gábor és a főszereplő Szarvas Attila társaságában. A Városligetben izgalmas és újszerű számháborúban küzdöttünk.
2001.aug.1-10-ig csapattáborunk Gyöngyöstarján fölött, a Bacsó-forrásnál volt. Az őszi programok a szokások szerint zajlottak. Reklámoztuk az SZJÁ-ból felajálható 1%-ot az egyházunk és az MCSSZ javára.
2002.január 12-én vetélkedőnk újdonsága a Leggyengébb láncszem ötlete alapján zajlott. Február 24-én a 90 éves az MCSSZ program jegyében kiállítást rendeztünk. Április 28-án fogadalom tétel és újítás. Május 18-án a 8-as körzet Pünkösdi táborát látogattuk meg kerékpáros túrán. Pünkösd Hétfőn a karizmák ünnepén vetélkedők szervezésével és bigézés tanításával járultunk hozzá egyházközségünk nevében a nap programjainak alakításához. Pályázati úton kapott pénzből csináltattunk egy üstházat a tábori főzéshez, 14000 Ft-ért, és vásároltunk egy íjat, nyílvesszőkkel együtt 20000Ft-ért.

2002-ben Nagyvázsony mellett, a Kinizsi-forrásnál táboroztunk, júl.30-aug.9-dike között. Molnár Gábor és Szabadkai Gyula kerékpárral jöttek le a táborba. Az ÁNTSZ táborunkat kétszer is megtisztelte ellenőrzésével. Az esőzés miatt a felszerelést a végén traktorral kellett a községbe elszállítani. Emlékezetes marad ebből az évből még augusztus 21-22-23 a kerékpáros portya. Molnár Gábor, Szabadkai Gyula és a Cspk részvételével. Az első éjszaka, egy róka az Oszlopó-forrásnál, meg akarta rágni a Gábor lábát. A nagy ordítozás ellenére Gyula nem akart felébredni. A második éjszaka, Szandavár hegyén aludtunk, ahova alig bírtuk a kerékpárokat feltolni a meredeken. 2.5 l vízből fürödtünk meg este. A megtett táv összesen 265Km volt. Csapatunk pályázaton nyert 180 000 Ft-ot, melyet cserkészruhák beszerzésére fordítottuk.

Itt csak a legérdekesebb eseményeket idéztük fel csapatunk történetéből, amely mint látható egyre inkább kiszélesedik és ezzel sok fiatal testi, szellemi és nem utolsósorban lelki fejlődésének meghatározója.

Fenntartó testület: Kispesti Nagyboldogasszony Plébánia 1191 Budapest, Templom tér 21.
Az utolsó frissítés ideje: 2021. March 01