Kispesti Kolping Család Egyesület

közhasznúsági jelentése

a 2008. évről


A fővárosi Bíróság 1996.06.20. kelt Pk.60596/1996/2 sz.  végzésével a 7107 nyilvántartási szám alatt lajstromba vett Kispesti Kolping Család Egyesületet 2004-ben közhasznú szervezetnek minősítette. Ennek megfelelően az Egyesületnek beszámolási kötelezettsége teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvényben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabály előírásainak figyelembevételével készült.

 

 

1.      Számviteli beszámoló

Az Egyesület 2008. évi gazdálkodásáról számot adó Mérleget a jelen közhasznúsági jelentés I. sz. melléklete tartalmazza. Az Eredmény-kimutatást a II. sz. melléklet tartalmazza.

 

2.      Költségvetési támogatás felhasználása

Egyesületünk 2007-ben 600.000.-Ft költségvetési támogatásban részesült (NCA), működési célú palyázaton nyertünk helyi önkormányzattól 200.000.-Ft-t.

 

3.      A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az Egyesület vagyonnal nem rendelkezik, pályázatokból és tagi befizetésekből finanszírozzuk az egyesületi életet.

 

4.      A cél szerinti juttatások kimutatása

Rendezvények lebonyolítására                         200.000 Ft

 

5.      Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzati társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

A Nemzeti Civil Alapprogram keretén belül pályázaton elnyert összeg: 600.000,- Ft

A Kispesti Önkormányzattó elnyert pályázati összeg: 200.000,- Ft. Mindkettő működési célú pályázat volt.

 

6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Egyesületünk vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.

 

7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 2008-ról

 

A Kolping Család 1996-ban alakult. Olyan keresztény közösség, amelynek tagjai közös értékrendi alapokon állva, egymást erkölcsileg, anyagilag segítő családokat kapcsol össze. Az egyesület egyéni hozzájárulás, pályázatok és támogatás segítségével valósítja meg céljait. E feladatokat rendezvényekkel, közös utazások, kirándulások szervezésével, erkölcsi, szellemi horizontját szélesítő előadásokkal valósítja meg. Immár több évre visszatekintő hagyományteremtéssel valósul meg több rendezvényünk, pl. a kispesti keresztény közösségeket összefogó vetélkedő, bemutató, keresztény szellemű farsangi bál, melyekre neves előadóművészeket és más közéleti személyiségeket is meg szoktunk hívni.

Célunk egyesületünk közösségének összekovácsolása, más közösségek tagjainak bevonásával, mellékelt programjaink jól alátámasztják fentieket.

 

-         január 20. - Országos Kolping Bál

-         február 4. - 2007. I. féléves közgyűlés

-         február 17. - Farsangi bál a Reménység Iskola nagytermében

-         március 3. - Előadás a Közösségi Házban: dr. Ferencz Csaba, űrkutató, a Szent István Lovagrend nagymestere előadása

-         április 20 - 22. - Lelkinapok Érsekvadkerten, a Kolping Erdei Házban

-         május 26. - Pünkösdi Koncert a Közösségi Házban

-         május 27. - Pünkösdhétfő, egyházmegyei majális Máriaremetén

-         június 9. - Családi nap Érsekvadkerten, a MKSZ Északi Körzet rendezvénye, melyen résztveszünk

-         Június 16. - Családi nap Balatonszabadi-Sóstón, a kolpingcsaládok és a családcsoport tagjai részvételével

-         Augusztus 3 - 7. - Családnapok az Egri Kolpingcsalád Szabadidőközpontjában

-         szeptember 30. - 2007. II. féléves közgyűlés

-         Október 22. - Őszi kirándulás Fót-Gödöllő útvonalon

-         December 1. - Adventi Nap a gyermekeknek

-         December 8. - Mikulásünnep a gyermekeknek

-         dec. 29 - jan.2-ig. - Családkonferencia Ceglédbercelen

 

18228988-1-43

Statisztikai számjel vagy adószám

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

KISPESTI KOLPING CSALÁD EGYESÜLET

Az egyéb szervezet címe:

1191 Budapest, Templom tér 21.

 

 

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT

 

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE _2008. ÉV

 

 

 

 

 

 

adatok eFt-ban

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

Tárgyév

 

 

 

helyesbítései

 

a

b

c

d

e

1.

A. Befektetett eszközök (2-5. sor)

 

 

 

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

 

 

 

6.

B. Forgóeszközök (7-10. sor)

533

 

696

7.

I. KÉSZLETEK

 

 

 

8.

II. KÖVETELÉSEK

 

 

 

9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

533

 

696

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11.sor)

533

 

696

13.

D. Saját tőke (14-19.sor)

279

 

279

14.

I. INDULÓ TŐKE /JEGYZETT TŐKE

279

 

417

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

0

 

0

16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

17.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

 

18.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

0

 

0

 

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

 

 

 

19.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALK.TEVÉK.-BŐL

 

 

 

20.

E. Céltartalékok

 

 

 

21.

F. Kötelezettségek (22-23. sor)

                  254

 

 

22.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

                  254

 

 

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

25.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

                  533

 

696

 

(13-20.+21.+24.sor)

 

 

 

 

 

 

 

                                        II.sz. MELLÉKLET

 

 

 

18228988-1-43

 

 

 

 

Statisztikai számjel vagy adószám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

KISPESTI KOLPING CSALÁD EGYESÜLET

 

Az egyéb szervezet címe:

1191 Budapest, Templom tér 21.

 

 

 

 

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA_2008._ÉV

 

 

 

 

 

 

adatok eFt-ban

 

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

Tárgyév

 

 

 

 

helyesbítései

 

 

a

b

c

d

e

 

1.

A. Összes közhasznú tev.bevétele (1+2+3+4+5)

913

 

1329

 

2.

1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás

470

 

805

 

3.

     a.) alapítótól

 

 

0

 

4.

     b.) központi költségvetéstől

270

 

600

 

5.

     c.) helyi önkormányzattól

195

 

200

 

6.

     d.) egyéb, ebből 1 % Szja

                      5

 

5

 

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

 

 

8.

3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel

 

 

 

 

9.

4. Tagdíjből származó bevétel

 

 

                    37

 

10.

5. Egyéb bevétel

443

 

487

 

11.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

 

12.

C. Összes bevétel (A+B)

               1.045

 

1329

 

13.

D. Közh. tev.ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

               1.045

 

912

 

14.

1. Anyagjellegű ráfordítások

6

 

61

 

15.

2. Személyi jellegű ráfordítások

967

 

721

 

16.

3. Értékcsökkenési leírás

72

 

9

 

17.

4. Egyéb ráfordítások

 

 

99

 

18.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

22

 

19.

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 

20.

E. Vállalk.tev. ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

 

 

 

 

21.

1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

 

22.

2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

23.

3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

 

24.

4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

25.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

26.

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 

 

 

18228988-1-43

 

 

 

Statisztikai számjel vagy adószám

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb szervezet megnevezése:

KISPESTI KOLPING CSALÁD EGYESÜLET

Az egyéb szervezet címe:

1191 Budapest, Templom tér 21.

 

 

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT

 

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA_2008._ÉV

 

 

 

 

 

adatok eFt-ban

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

Tárgyév

 

 

 

helyesbítései

 

a

b

c

d

e

27.

F. Összes ráfordítás (D+E)

913

 

912

28.

G. Adózás előtti eredménye (B-E)

0

 

417

29.

H. Adófizetési kötelezettség

 

 

 

30.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

 

31.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

                      0

 

                  417

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

32.

A. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

33.

1. Bérköltség

 

 

 

34.

                    ebből - megbízási díjak

 

 

 

35.

                             - tiszteletdíjak

 

 

 

36.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

 

                  721

37.

3. Bérjárulékok

 

 

 

38.

B. A szerv. által nyújtott támogatások

 

 

 

39.

ebből a Korm.rend.16.§-a(5)bek.sz.kötelezettségként

 

 

 

elszámolt és továbbutalt, ill.átadott támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2009.05.28. …………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyéb szervezet vezetője

 

 

 

           (képviselője)