A képviselő testület

 

 

 

Egyházközségünk képviselőtestülete

Az Egyházközségi Képviselő-testület a plébános tanácsadó testülete. Feladata, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa. Megbízatásuk öt esztendőre szól. Hitüket gyakorló katolikusok, akik tevékenyen részt vesznek egyházközségük életében, és készek feladataik ellátására. Hivatalból tagjai a képviselőtestületnek a plébános, a káplán és a kántor.
A jelenlegi képviselőtestület mandá- tuma 2013. február 18-tól 2018. február 18-ig szól.
A hívek választották őket. Nevük fényképükkel együtt két héten keresztül ki volt téve a hirdetőtáblára, és akik a legtöbb szavazatot kapták, azokat a plébános felterjesztette a főpásztrnak jóváhagyásra. 2013 május 5-én volt az újonnan kinevezetteknek az eskütétele szentmise keretében.

Bakó Péter
Balássy László
Balog János
Bába Károlyné
Dr. Bujtás László világi elnök
Dr. Endrédy István
Gyetván Gábor plébános
Hodász András káplán
Kása Andrea
Kisberk Imre
Kovács János
Králik Ottó
Perei Gábor
Dr. Soós Lajos
Szigetvári Györgyné karitász vezető
Szírt Attila
Dr. Szita Géza
Szőts Bence jegyző
Ugróczky Gábor cserkész parancsnok
Vadas Tamás kántor
Velis József
Weipert Vilmos
Siba Gézáné tiszteletbeli tag
Az utolsó frissítés ideje: 2017. February 12